Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lưu Thị Mỹ Duyên

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 5 20232023-05-25 08:58:33