Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng đức thăng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Liên chiểu - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 09:12:40