Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị nha mẫn

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cha mẹ ly hôn không ai lo nên phải nghỉ học. Vừa học vừa làm

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 11:37:21