Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần thị nha mẫn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Cha mẹ ly hôn không ai lo nên phải nghỉ học. Vừa học vừa làm

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 11:37:21