Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Huỳnh Nhựt Tân

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bến Tre

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bến Tre - Đã học Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện mỏ cày Bắc - Bến Tre

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 12:35:34