Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Huỳnh Nhựt Tân

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bến Tre

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bến Tre - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện mỏ cày Bắc - Bến Tre

Ngày tiếp nhận
25 May 20232023-05-25 12:35:34