Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ Thị Mỹ Chi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lâm Đồng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lâm Đồng - Đã học Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Huyện đức trọng hoặc ở Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng

Ngày tiếp nhận
25 Tháng 5 20232023-05-25 13:31:39