Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Đình Nam

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Dương - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Bình Giang - Hải Dương

Ngày tiếp nhận
28 May 20232023-05-28 01:09:39