Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn thị mùi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Tuyên Quang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Tuyên Quang - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Tuyên quang - Tuyên Quang
Thông tin chia sẻ
trước gia đình khó khăn k có điều kiện để đi họ tiếp a

Ngày tiếp nhận
28 May 20232023-05-28 01:54:43