Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Thị Như Ý

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hậu Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hậu Giang - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Vị Thủy, Hậu Giang - Hậu Giang

Ngày tiếp nhận
28 May 20232023-05-28 03:03:10