Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Hải Duy

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Rạch Giá - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Tôi muốn quay lại để tiếp thu kiến thức cho sau này

Ngày tiếp nhận
28 May 20232023-05-28 07:41:44