Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nông Xuân Tiến

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Hoà Lạc - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
28 May 20232023-05-28 15:15:15