Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Liêu minh khang

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Quân bình tân - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Em bỏ học năm lớp 6 do em đi nước ngoài sinh sống giờ về em muốn học lại

Ngày tiếp nhận
28 May 20232023-05-28 15:34:26