Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Kiều Phương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 02:22:27