Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn thị thương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Thanh Xuân - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 02:48:54