Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn văn nghĩa

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Cái răng hoặc ninh kiều - Cần Thơ
Thông tin chia sẻ
Em muốn học thêm bổ túc để có kiến thức tương lai hơn ạ

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 02:52:52