Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Minh Kha

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: LONG AN - Long An
Thông tin chia sẻ
Gia Đình Khó khăn

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 03:50:26