Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Hải Hòa

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Bình Thạnh tphcm - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Hiện tại công việc làm của tôi rất tốt , nhưng việc làm và học là một việc cần cầu tiến mỗi ngày, nên tôi cần phải thể hiện việc cầu tiến là học cho đến nơi đến chốn .
Cảm ơn trường về câu hỏi hay này ? Tôi rất mong sự giúp đỡ cho tôi của trường.

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 08:13:43