Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Hoàng Linh Đan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hải Phòng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hải Phòng - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 09:29:22