Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương Thanh Giàu

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do tôi ham chơi bời không nghe lời cha me bỏ học giữa chừng và giờ tôi đã biết xai tôi đang cần lại bằng cấp để tim việc làm mới ổn định và phu hợp với tôi hiện tại tôi đang rất khó xin việc khi không có bằng cấp va sự hiểu biết mong trường giúp đỡ em...

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 13:45:17