Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Nguyễn Thanh Tâm

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Gia Lai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Gia Lai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Đức cơ - Gia Lai

Ngày tiếp nhận
29 May 20232023-05-29 13:52:19