Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Văn Thanh Hoà

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thanh Khê - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
13 September 20232023-09-13 10:15:18