Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Sóc Trăng - Sóc Trăng
Thông tin chia sẻ
Do hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên phải nghĩ học để đi làm , bây giờ em rất muốn đi học lại nhưng e đã quá tuổi cho phép nên e , rất muốn được học hơn

Ngày tiếp nhận
13 September 20232023-09-13 12:20:35