Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Y Liên Uyên

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kon Tum

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kon Tum - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Tu Mơ rông - Kon Tum
Thông tin chia sẻ
Khó khăn con còn nhỏ

Ngày tiếp nhận
13 September 20232023-09-13 15:00:18