Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ tiến dũng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Yên Bái

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Yên Bái - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Huyện văn yên - Yên Bái
Thông tin chia sẻ
Em năm nay 21 tuổi hồi trước cũng đi học đến lớp 11 vì trẻ ham chơi nên bỏ giờ em tìm lại đến cánh cổng học để mở ra nhiều cơ hội hơn.

Ngày tiếp nhận
13 September 20232023-09-13 17:05:09