Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Huỳnh Thị Kim Anh

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
13 September 20232023-09-13 21:46:31