Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trung Hiếu

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Phú - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Do gia đình có vấn đề nên nghỉ học

Ngày tiếp nhận
14 September 20232023-09-14 07:12:13