Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
lê nguyễn huy hoàng

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận thủ đức - TP. Hồ Chí Minh

Ngày tiếp nhận
14 September 20232023-09-14 09:07:05