Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Tấn Sang

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: phường 5 quận bình thạnh - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
ban ngày đi làm tới 6h tối

Ngày tiếp nhận
14 September 20232023-09-14 13:06:34