Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn hoài phương

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Q12 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Gì gia đình khó khăn

Ngày tiếp nhận
15 September 20232023-09-15 07:37:27