Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Dương Đình Thẩm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Nông

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Nông - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Gia Nghĩa - Đắk Nông

Ngày tiếp nhận
18 September 20232023-09-18 12:55:39