Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Đặng Uyên Linh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện trảng bom - Đồng Nai

Ngày tiếp nhận
18 September 20232023-09-18 15:39:40