Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phạm Hoàng Phúc

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hậu Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hậu Giang - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Thị xã long mỹ - Hậu Giang

Ngày tiếp nhận
18 September 20232023-09-18 23:39:54