Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đào minh nghĩa

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Đồng nai - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Dạ e nghỉ học đã lâu vì gia đình không có điều kiện học tiếp giờ con muốn học tiếp để nâng cao kiến thức để có thể giúp mình có được tương lai sáng hơn

Ngày tiếp nhận
20 September 20232023-09-20 10:09:35