Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương thị thu hằng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bắc Ninh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bắc Ninh - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Bắc ninh - Bắc Ninh

Ngày tiếp nhận
12 October 20232023-10-12 15:02:24