Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đặng Thị Trúc Ly

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Long An

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Long An - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Huyện đức Huệ tỉnh Long An - Long An
Thông tin chia sẻ
Gia đình khó khăn, cha bỏ 1 mình mẹ nuôi 2 chị em không đủ điều kiện chi phí học 2 chị em phải bỏ học lưng chừng tới bây giờ

Ngày tiếp nhận
13 October 20232023-10-13 03:32:10