Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Zơ Râm Tiết

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Quảng Nam

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Quảng Nam - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Nam Giang - Quảng Nam
Thông tin chia sẻ
GĐ tôi rất khó khăn nên tôi mới bỏ học bây giờ tôi muốn học lấy bằng cấp 3

Ngày tiếp nhận
13 October 20232023-10-13 03:40:31