Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Thành Tú

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Mỹ xuyên - Sóc Trăng
Thông tin chia sẻ
Ba mẹ con khó khăn nên con phải nghỉ học giờ ba mẹ con có điều kiện nên cho con đi học

Ngày tiếp nhận
13 October 20232023-10-13 08:14:18