Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trương Thị Như Huỳnh

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Cần Thơ

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Cần Thơ - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: An cư - Cần Thơ

Ngày tiếp nhận
13 October 20232023-10-13 11:08:32