Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Võ kiều trâm

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Trà Vinh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Trà Vinh - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Trà Vinh - Trà Vinh
Thông tin chia sẻ
Muốn học lại lấy bằng và học cao hơn

Ngày tiếp nhận
13 October 20232023-10-13 14:30:24