Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Linh Nhi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: TP.HCM - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
13 October 20232023-10-13 16:36:27