Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Trần Thị Linh Chi

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Kiên Giang

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Kiên Giang - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Thành phố Hà Tiên - Kiên Giang
Thông tin chia sẻ
Năm em học lớp 11 khi cuối kì 1 gia đình em xảy ra chút chuyện em không thể tiếp tục được việc học và em đã có gia đình vào năm ngoái ạ. Giờ chuyện gia định ổn định em muốn bước tiếp con đường học vấn của mình cho đến nơi đến chốn

Ngày tiếp nhận
13 October 20232023-10-13 17:05:02