Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Ly thanh huyền

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
Thông tin chia sẻ
Do nhà đông chị em bố mất từ khi tôi còn bé 1 mình mẹ không thể lo cho 4 đứa đi học nên tôi bắt buộc phải nghỉ để giúp mẹ

Ngày tiếp nhận
14 October 20232023-10-14 07:46:47