Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Phan Thị Minh Thùy

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Bình Dương - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
14 October 20232023-10-14 11:27:25