Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Thành Tú

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Mỹ xuyên - Sóc Trăng
Thông tin chia sẻ
Gia đình em khó khăn nên em phải nghỉ học bây giờ ba mẹ em đã có kinh tế ổn định nên cho em đi học

Ngày tiếp nhận
14 October 20232023-10-14 12:47:53