Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Mai Thành Tú

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Sóc Trăng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Sóc Trăng - Đã học Học xong Lớp 7 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Mỹ xuyên - Sóc Trăng
Thông tin chia sẻ
Gia đình em khó khăn nên em nghỉ học bây giờ em vừa học vừa làm à

Ngày tiếp nhận
14 October 20232023-10-14 12:54:32