Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Hoàng thị Loan

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đắk Lắk

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đắk Lắk - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Huyện Mdrak - Đắk Lắk

Ngày tiếp nhận
14 October 20232023-10-14 12:55:03