Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn quý tấn

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quanh hà nội - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
14 October 20232023-10-14 13:25:52