Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Trần Trà My

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đồng Nai

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đồng Nai - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: Phường Thống Nhất - Đồng Nai
Thông tin chia sẻ
Em rất muốn được hoàn thành chương trình học ạ

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-10-31 00:32:26