Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê minh nhựt

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Phú giáo - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-10-31 01:02:12