Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Đỗ xuân tiến

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Q11 q8 q10 - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Ko

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-10-31 06:58:06