Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
ngô văn dũng

Tiến trình hỗ trợ:

Yêu cầu nhờ hỗ trợ đã được gửi đến Hướng nghiệp Việt.

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Hà Nội

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Hà Nội - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: nam từ liêm - Hà Nội

Ngày tiếp nhận
31 October 20232023-10-31 07:13:46